UWV Bezwaar
Financieel

UWV Bezwaar

Indien u een brief hebt ontvangen van het UWV waarin zij een besluit heeft genomen waar u het niet mee eens bent, kunt u tegen deze beslissing van het UWV in bezwaar. Het kan gaan om een boete of over uw rechten en plichten van uw uitkering (WW, Ziektewet (ZW), WIA (WGA en IVA), WAO, Participatiewet, Wajong, WAZO of ZEZ). In de beslissing van het UWV is beschreven hoe u bezwaar maakt tegen deze beslissing. Let wel op dat het bezwaar geen opschortende werking heeft. Het besluit van het UWV blijft dus geldig gedurende de bezwaarprocedure.

Advocatenkantoor

De bezwaartermijn is 6 weken. Binnen deze termijn moet u bij het UWV uw bezwaarschrift hebben ingediend. Sommige beslissingen hebben een kortere bezwaartermijn. Lees daarom de brief van het UWV goed door. Bij een te laat ingediend bezwaar, wordt u niet-ontvankelijk verklaard. Met andere woorden: er wordt niet gekeken naar de inhoud van uw bezwaarschrift. Het indienen van uw bezwaarschrift kan online en per post. Beschrijf in uw bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met de beslissing van het UWV. Kunt u uw gronden onderbouwen met bewijzen? Stuur deze mee! Het is daarnaast aan te raden om uw gevoelens niet te benoemen. Aangezien het UWV slechts naar de feiten kijkt, kunnen deze een afleidende factor zijn.

U ontvangt binnen 5 dagen nadat u bij het UWV uw bezwaarschrift ingediend hebt, een ontvangstbevestiging van het UWV. Dan gaat het UWV uw situatie beoordelen. Dit kan door middel van een persoonlijk gesprek, oftewel: een hoorzitting. U wordt uitgenodigd op kantoor, waar u samen met een medewerker van het UWV uw bezwaarschrift bespreekt en eventuele vragen worden gesteld en beantwoord. Mocht u dit willen, kunt u getuigen en experts meebrengen naar deze hoorzitting. Dit moet u van te voren melden bij het UWV.

Beroepsschrift

Het UWV neemt binnen 13 weken een beslissing op uw bezwaarschrift. Het UWV heeft zelfs 17 weken de tijd als er medische redenen in het geding zijn. Neemt het UWV niet tijdig een beslissing op bezwaar, dan kunt u in sommige gevallen een boete eisen van het UWV.

Indien u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u een beroepsprocedure opstarten bij de rechtbank op de wijze zoals beschreven in de beslissing op bezwaar.